Osnovne mogućnosti

Articles

Početne postavke - podešavanja
Prije samog korištenja modula, odnosno prilikom prvog pokretanja, potrebno je podesiti početne postavke . Postavke knjiženja izlaznih računa i utržaka Možemo uključiti sljedeće mogućnosti: M ogućnost unosa novčane jedinice na raču...
Početne postavke - načini plaćanja
Na početnim postavkama uz podešavanja knjiženja izlaznih računa i utržaka moguće je podesiti i načine plaćanja za knjiženje izlaznih računa i utržaka . Važno : načini plaćanja u ovom modulu definiraju se odvojeno od načina plaćanja u mo...
Unos knjiženja dnevnog utrška
Knjiženje  dnevnog utrška  možemo unijeti na sljedeći način: U modulu Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka Kliknemo  Novo > Utržak Ako u šifrarniku Analitike imamo unesenu bar jednu analitiku, na unosu utrš...
Unos knjiženja izlaznog računa u utršku
U primjeru kada ugostitelj izdaje račune (gotovina, kartica) i za neku stranku treba izdati odvojeni račun na firmu, takav se račun treba odvojeno prikazati u poreznim evidencijama, no obuhvaćen je u utršku jer je već plaćen, za takve situacije kor...
Unos knjiženja izlaznog računa
U primjeru kada ugostitelj izdaje račune (gotovina, kartica) i za neku stranku treba izdati odvojeni račun koji će firma platiti kasnije preko žiro računa, takav račun ne ide u utržak u zbroj, nego se evidentira odvojeno da se može kasnije zatvorit...
Unos knjiženja predujma
U primjerima kad računovodstveni servisi moraju ručno knjižiti  izlazne račune za predujam od stranaka, preko ovog alata unos takvih zapisa puno je brži. Samo knjiženje računa je kao i iz modula Izlazni računi , no unos računa znatno je brži.  ...
Unos knjiženja konačnog računa s vezom na predujam
U primjerima kad računovodstveni servisi moraju ručno knjižiti izlazne račune od stranaka, preko ovog alata unos takvih zapisa puno je brži. Samo knjiženje računa je kao i iz modula Izlazni računi , no unos računa znatno je brži.  Knjiženje ko...
Unos knjiženja dnevnog utrška s izdavanjem sa skladišta vrijednosne maloprodaje
Ako u šifrarniku skladišta imamo otvoreno skladište skladište i radimo zalihe, na postavkama modula Knjiženje izlaznih računa i utržaka prikazat će se polje na kojem možemo odabrati želimo li uključiti mogućnost unosa podataka za razduženje za...
Masovno potvrđivanje
U modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka imamo mogućnost Masovnog potvrđivanja utržaka koji su u predlošcima. Ako unosimo veći broj utržaka ili izlaznih računa, budući da se na unosima podaci predlažu sukladno prethodno unesenima, u...