Osnovne mogućnosti

Articles

Ostali osobni primici - OOP
Ostali osobni primici oporezive su isplate koje ne proizlaze iz radnog odnosa. Namijenjeni su vanjskim ugovornim suradnicima.
Potvrda o isplati Ostalih osobnih primitaka
   Iz menija izaberite   Plaće > Obračun OOP.    Kliknite na  Pregledi.    Iz padajućeg popisa izaberite Djelatnika.   Ako polje  Djelatnik ostavite prazno, dobit ćete izvje...
Unos osobe za obračun drugog dohotka
Iz izbornika odaberemo  Šifranici > Djelatnici,  k liknemo na  Novo. Osnovni podaci Unesemo ime. Unesemo prezime. Unesemo datum rođenja. Odaberemo  spol. Unesemo OIB. Unesemo &scar...
Slanje obračunskih listi djelatnicima putem e-pošte
Obračunske liste djelatnicima možemo poslati putem e-pošte. Budući da je riječ o osjetljivim podacima, dokument se pošalje u zaštićenom pdf dokumentu koji primatelj može otvoriti upisivanjem lozinke . Kao lozinku možemo defi...