Osnovne mogućnosti

Articles

Obračun plaće: Korak 1 (osnovne postavke)
Program omogućuje jednostavan obračun plaća i to u samo tri koraka. U ovoj uputi opisan je unos podataka na prvom koraku obračuna.
Obračun plaće: Korak 2 (unos djelatnika i uređvanje redova obračuna)
Na ovom koraku unosimo podatke za odabrani obračun pojedinog djelatnika (kod obrtnika i za obrtnika). Program će na temelju zadnjeg obračuna plaća i postavki podataka predložiti plaću za sve zaposlenike.
Obračun plaće: Korak 3 (pregled i potvrda)
Na ovom koraku možemo provjeriti dokumente koji će nastati nakon potvrde ovog obračuna plaće.
Obračun plaća - novi način obračuna
S ciljem unaprjeđenja korisničkog iskustva već neko vrijeme radimo na unaprjeđenju modula za obračun plaća  kako bi bio još jednostavniji i pregledniji.  Kako biste se postepeno i svojim tempom priviknuli na novi modul, omogući...
Olakšica za obračun doprinosa za MIO I stup
Sukladno Poreznoj reformi Zakona o doprinosima umanjuje se osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti (I stup) za zaposlene s mjesečnom bruto plaćom do 1.300,00 eura . Umanjenje se primjenjuje pri obrač...
Evidencija radnog vremena - Minimax i Radni Sati
Aplikacija Radni Sati omogućava online evidenciju radnog vremena, odnosno automatsko popunjavanje evidencije prema unesenom radnom vremenu. U aplikaciji se mogu preuzeti podaci o djelatnicima iz programa Minimax , a satnica se automatski po...
Unos obračunskih redaka i uvoz preko Excel datoteke
Unos obračunskih redaka U n ovom modulu plaća  klikom na polje Unos obračunskih redaka na jednom je mjestu moguće uređivati sve vrste isplata za djelatnike koji su uključeni u pojedini obračun plaće. Klikom na gumb otvara se sučelje...
 Obračun plaća: Unos obračunskih redaka i uvoz preko Excel datoteke (video)
U videu je prikazan alat za unos obračunskih redaka i uvoz redaka preko Excel datoteke.
Godišnji odmor - unos na djelatniku i prikaz na platnoj listi
Za pravilan prikaz godišnjeg odmora na platnoj listi na postavkama djelatnika potrebno je unijeti podatke o godišnjem odmoru. U šifarniku Djelatnika unos podatka o godišnjem odmoru moguće je unijeti klikom na God...
Kako da obračunam drugu plaću u mjesecu?
U izborniku Plaće > Obračun plaća. Kliknemo na Nova plaća. Odaberemo Uredi , a zatim odaberemo mjesec obračuna  (odaberemo mjesec za koji obračunavamo 2. dio). Uredimo Naziv obračuna (predlažemo da u nazivu upišemo ...
Otkazivanje obračuna plaće
Potvrđen obračun plaće možemo otkazati. Klikom na gumb Otkazivanje potvrđivanja  izbrišu se: Temeljnica Platni nalozi ako do trenutka otkazivanja još nisu bili isplaćeni / predani ili ispisani i nalaze se u arhivi ...
Obrazac DNR
Poslodavci i isplatitelji plaće obvezni su voditi evidenciju o dohotku od nesamostalnog rada za koju služi Obrazac DNR . Obrazac DNR u Minimaxu možete kreirati: Iz menija odaberite Plaće > Obračun plaća. Kliknite na Pregledi ...
IP obrazac
Obrazac IP sadrži podatke za sve oporezive isplate koje su isplaćene određenom djelatniku u jednoj kalendarskoj godini.  U Minimaxu ga možete pripremiti na sljedeći način:  Iz menija odaberite Plaće > Obračun plaće. Klikn...
Primjer: memoriranje podataka djelatnika na pojedinim obračunima
Sukladno verziji od studenog, odnosno instaliranoj doradi kojom se podaci djelatnika koji utječu na obračun plaće pohranjuju na pojedinom obračunu , u nastavku donosimo primjer rada te funkcionalnosti. U organizaciji imamo unesena 4 djelatnika,...