Osnovne mogućnosti

Articles

Nalozi za plaćanje
U Nalozima na plaćanje nalaze se svi nalozi koji se automatski pripreme na temelju knjiženja ulaznih računa, obračuna plaća i drugih osobnih primitaka i obračuna PDV-a. Naloge naravno možemo i sami unositi.
Ručni unos naloga za plaćanje
Platni se nalozi automatski pripremaju kod svih obračuna gdje nastaje obaveza za plaćanje preko žiro računa, a platni nalog možemo i sami unijeti.
Uređivanje naloga za plaćanje
Možemo uređivati automatski i ručno pripremljene platne naloge.
Priprema datoteke za prijenos naloga u Internet bankarstvo
Platne naloge program pripremi automatski prilikom unosa ulaznih računa, obračuna plaća, drugih osobnih primitaka i doprinosa obrtnika te obračuna PDV-a, a podatke za platni nalog možemo i sami unijeti.
Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A obrazac
Naloge možemo ispisati na HUB 3A obrazac (univerzalni platni nalog).
Udruživanje naloga s istim transakcijskim računom
Program omogućuje udruživanje naloga koji imaju isti račun primatelja.
Brisanje naloga za plaćanje
U modulu Nalozi za plaćanje možemo obrisati pojedinačni nalog ili više naloga odjednom. U modulu Banka >  Nalozi za plaćanje  Označimo kvačicom naloge koje želimo obrisati Odaberemo gumb Brisanje Pregle...
Obveze prema djelatnicima
Na temelju knjiženih obveza prema djelatnicima za koje se nalozi na pripremaju automatski (materijalni i putni troškovi...), možemo napraviti platne naloge.
Stavi naloge ponovno među neplaćene
Nalozi koje spremimo u datoteku za prijenos u Internet bankarstvo ili za ispis, automatski se premjeste u Arhivu naloga za plaćanje.
Ispis popisa naloga
Ako u programu želite napraviti listu naloga te pregledati ukupan zbroj to možete tako da odaberete naloge za ispis i kliknete na gumb Ispis popis a naloga. U tom slučaju formirat će se lista naloga s prethodno odabranim nalozima, a fomir...