Osnovne mogućnosti

Articles

Paušalni obrtnici
Prilikom otvaranja organizacije potrebno je odabrati da je vrsta organizacije Obrtnik i potom na na postavkama urediti da je riječ o paušalnom obrtniku.
Vođenje obrtnika u Minimaxu
Otvaranje organizacije Kod otvaranja nove organizacije, obrtnika  obveznika poreza na dohodak potrebno je otvoriti kao  Obrtnik RIF ili RRIF . S druge strane, obrtnika  obveznika poreza na dobit potrebno je otvoriti kao  ...
Automatsko knjiženje prometa u jednostavno knjigovodstvo
Promet se u KPI može knjižiti automatski pri čemu na postavkama organizacije možemo odabrati koje zapise želimo da se upisuju automatski.
Ručno unošenje prometa u jednostavno knjigovodstvo
Promet se u KPI može knjižiti automatski ili ručno. U uputi je opisano ručno knjiženje prometa u KPI.
Ispis i funkcije unutar modula Jednostavno knjigovodstvo
U modulu Jednostavno knjigovodstvo možemo kreirati novi unos primitka ili izdatka te ispisati knjigu KPI ili obrazac P-PPI.
Primjeri zapisa u KPI koje je potrebno ručno ispraviti
Knjiženje prometa u KPI moguće je ručno ili automatski . Kod automatskog knjiženja prometa kod određenih je zapisa potrebno napraviti ručni ispravak. Uputu za uređivanje KPI možete naći na ovom linku . To su primjeri računa za predujam, r...
Uređivanje i brisanje zapisa u KPI
Kod automatskog knjiženja prometa u KPI kod određenih je zapisa potrebno napraviti ručni ispravak. O kojim je zapisima riječ, možete pročitati u ovoj uputi . Da biste zapis u KPI uredili, potrebno je kliknuti na zapis pa na Uredi . S druge ...
Primici koji nisu računi - evidencija u KPR (paušalci)
U ovoj uputi opisano je kako paušalni obrtnici koji koriste licencu Izlazni računi mogu unijeti primitke  koji nisu računi ili utržak, a koji se trebaju evidentirati u KPR , kao npr. sredstva dobivena iz EU za zapošljavanje, ...
Knjiženje predujmova kod paušalnih obrtnika
S verzijom programa iz travnja 2022. promijenjen je način knjiženja računa za predujam i konačnih računa za paušalne obrtnike. Računi za predujam i konačni računi na ostalim vrstama organizacije knjiže se kao i do sada, sukladno OVOJ up...