Osnovne postavke

Articles

Postavke organizacije
U postavkama organizacije zapisani su opći podaci o organizaciji i podaci za uređivanje postavki za pojedinačne module. Početne podatke uredimo kod otvaranja nove organizacije.
Ručni unos stope PDV-a
Ručni unos stope PDV-a upotrebljavamo u primjeru poslovanja internet trgovina u inozemstvu, dakle za kupce iz EU i izvan.
Organizacija ima odabranu krivu vrstu organizacije i kontni plan
Odabir vrste organizacije ne utječe samo na kontni plan, već i na način knjiženja za pojedinu vrstu organizacije koja ima svoje posebnosti.
Arhiviranje podataka poslovnih godina
U ovoj uputi opisan je način rada funkcionalnosti arhiviranja podataka poslovnih godina . Početne postavke Na ulaznoj stranici Minimaxa administratorima pretplatnika prikaže se obavijest da je omogućeno arhiviranje podataka za pretplatni...
Izvoz podataka organizacije
Arhivu podataka organizacije potrebno je napraviti prije zaključka ili brisanja organizacije, a najbolje ju je raditi jednom godišnje.
Završetak i brisanje organizacije u Minimaxu
U Minimaxu je moguće pojedinu organizaciju arhivirati - maknuti iz upotrebe ili ju obrisati. Arhiviranu organizaciju moguće je vratiti u uporabu, dok se u slučaju brisanja podaci neopozivo uklanjaju.
Ne mogu izbrisati organizaciju, polje Brisanje svih podataka organizacije se ne prikazuje.
Ako se polje Brisanje svih podataka organizacije ne prikazuje potrebno je provjeriti je li ta organizacija u Minimaxu zavedena kao organizacija pretplatnika.
Obračun usluga računovodstvenog servisa
Obračun usluga omogućuje računovodstvenom servisu da brzo i jednostavno obračuna mjesečne računovodstvene usluge svojim klijentima.
 Obračun usluga računovodstvenog servisa - video
Video uputa za obračun usluga knjigovodstvenog servisa.
 Maxove minute: Obračun usluga računovodstvenog servisa
...