Pregledi i zbrojevi

Articles

Ulazni računi - pregled poslovanja s grafikonima
U izborniku Poslovanje > Ulazni računi možemo u pregledu ulaznih računa odabrati pregled u obliku popisa ili grafova.
Pregled računa plaćenih platnim karticama
Kod Ulaznih računa koji su bili plaćeni platnom karticom kao način plaćanja označimo Plaćeno karticom i račun za troškove povežemo s ulaznim računom banke za upotrebu platnih kartica.
Pregled po dobavljačima
Prikaže se popis dobavljača s grupnim podatkom o ulaznim računima bez PDV-a i a PDV-om za pojedinog dobavljača za tekuću poslovnu godinu
Pregled po rashodima
U modulu ulaznih računa možemo pregledati zbroj po rashodima za tekuću poslovnu godinu.
Pregled po analitikama
Na ulaznom računu možemo odrediti: Analitiku za obveze i Analitiku za rashode.
Pregled rashoda
Popis računa razdvojenih po rashodima možemo pripremiti ako iz izbornika odaberemo Poslovanje > Ulazni računi.