Ulazni računi i osnovna sredstva

Articles

Unos ulaznog računa za osnovno sredstvo ili nekretninu
Unos ulaznog računa za osnovno sredstvo ili nekretninu napravimo preko izbornika Poslovanje > Ulazni računi.
Na unosu ulaznog računa za osnovno sredstvo ne pokaže mi se polje za unos osnovnog sredstva
Na ulaznom računu unesemo rashod Osnovno sredstvo, a polje za unos i povezivanje osnovnog sredstva se ne prikaže.
Kako da knjižim račun s više osnovnih sredstava?
Prilikom knjiženja ulaznog računa za svako osnovno sredstvo proknjižimo njegov rashod kojeg vežemo za jedno osnovno sredstvo.
Unos ulaznog računa za osnovno sredstvo – financijski najam
Unos ulaznog računa za osnovno sredstvo – financijski najam u Minimaxu
Ulazni račun za osnovno sredstvo sa 100% otpisa
Osnovna sredstva uvijek unosimo preko konta koja stavljaju osnovno sredstvo u pripremu.
Unos ulaznog računa za sitni inventar
Zaglavlje računa unesemo kao kod svih ulaznih računa. Dodavanje rashoda na ulaznom računu Na padajućem izborniku odaberemo rashod u pripremi (vrsta rashoda mora biti  Sitni inventar ). U slučaju da nemamo odgovarajući rashod, klikom...
Storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan
Uputa se odnosi na storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan . Unos storna osnovnog sredstva U modulu Knjigovodstvo > Osnovna sredstva potražimo osnovno sredstvo, odnosno sitan inventar. U dijelu Promet  kli...
Zašto ne mogu otkazati potvrđivanje ulaznog računa s vezom na osnovno sredstvo?
Ako se kod otkazivanja ulaznog računa s vezom na osnovno sredstvo javi obavijest i potvrđivanje nije moguće otkazati,  prvo je potrebno provjeriti je li otkazan obračun PDV-a  u kojem je račun evidentiran, a nakon toga, a ko je osnovno...