Primjeri izlaznih računa

Articles

Izlazni račun obvezniku PDV-a iz EU
Izlazni račun obvezniku PDV-a iz EU
Izlazni račun fizičkoj osobi (bez obzira na državu)
Organizacija koja je obveznik PDV-a izdaje račun fizičkoj osobi iz Hrvatske, EU ili izvan EU. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi. Odabremo Novi . U polje Kupac  > unesemo stranku  koja ima označen tip stranke: ...
Izlazni račun za predujam
Kada zaprimimo uplatu od kupca, a još nismo u mogućnosti isporučiti robu ili izvršiti uslugu onda je potrebno izdati račun za predujam. U Minimaxu možemo izdati takav račun, ako nam je artikl predujam
Izlazni konačni račun (na temelju predujma)
Organizacije izdaju konačni račun na temelju   računa za predujam .  1. U izborniku P oslovanje > Izlazni računi 2. Kliknemo Novo  > unesemo zaglavlje računa kao za sve druge izdane račune 3. Nakon toga unesem...
Izlazni račun na stranom jeziku
Ako želimo izdati računa na nekom drugom jeziku, u Minimaxu možemo odabrati vrstu ispisa koja je na stranom jeziku. Ako takav ispis nemamo, onda ga možemo dodati u predlošku računa.
Izlazni račun u stranoj novčanoj valuti
Ako izdajemo račun stranci iz EU i 3.zemalja u Minimaxu na izlaznom računu iznos možemo prikazati i u domaćoj i u stranoj valuti.
Kako na izlaznom računu uzimamo u obzir djelomičan predujam
U Minimaxu je na jednom računu moguće prikazati iznos predujma na konačnom računu koji izdajemo stranci. U tom slučaju nije potrebno napraviti storno računa za predujam.
Izlazni račun - kompenzacija
Kada sa određenim kupcem imamo kompenzaciju onda:  1. Unesemo izlazni račun za kupca. 2. U polju Osnova za izdavanje unesemo „KOMPENZACIJA“. 3. Za pregled računa koji imaju tako upisano „KOMPENZACIJA&ldquo...
Izlazni račun za proviziju
Ako u Minimaxu želimo izdati račun za proviziju, bitno je da artikl koji ćemo dodati na računu ima jedinicu mjere u postotku.
Izlazni račun za turističke agencije
Turističke agencije za dio djelatnosti primjenjuju redovni postupak, a za dio posebni postupak oporezivanja. Redovni postupak znači obračun poreza na dodanu vrijednost na ukupnu naknadu koja se naplaćuje od korisnika usluge uz korištenje pre...
Unos analitike na redu izlaznog računa
Ako želimo pridružiti analitiku svakom artiklu, u Minimaxu to možemo napraviti prilikom izdavanja računa.
Izlazni račun pravnoj osobi u treće zemlje
Prilikom izdavanja računa u 3. zemlju u Minimaxu se neće obračunati PDV, osim ako nismo odabrali posebnu vrstu obračuna PDV-a.
Jednostavni (POS) izlazni račun
Ako želimo izdavati računa koje je potrebno ispisati na POS printeru, u Minimaxu je to moguće ako kod numeracije dokumenata označimo da se radi o pojednostavljenom računu.
Izlazni račun s porezom na potrošnju
Zakonom o lokalnim porezima propisano je da se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća porez na potrošnju. U uputi ...
Kako na konačnom računu povezati predujam iz prethodne godine?
Ako izlazni račun za predujam nije izdan u Minimaxu ili je prenesen početnim stanjem, na konačnom računu nije moguće povezati račun za predujam preko polja Veza za predujam  kako inače funkcionira izdavanje konačnog računa na temelju predujma...
Iskazivanje prolazne stavke na izlaznom računu
Za artikle za koje želimo da se evidentiraju kao prolazne stavke, odnosno da se na njih ne obračuna PDV niti pripremi zapis za PDV, potrebno je u šifrarniku artikala otvoriti artikl s odabranom stopom PDV-a Prolazna stavka . Na iz...