Primjeri u glavnoj knjizi

Articles

Kako mogu dobiti podatke o poslovanju u prošlim godinama?
U tablicama dokumenata gdje je velik broj unosa, na osnovnom se pregledu prikažu samo podaci od tekuće poslovne godine. Preko opcije Napredna pretraga možemo pregledavati podatke o prošlim godinama.
Povrat izgubljenih unosa u Glavnoj knjizi zbog iznenadnog prekida rada programa
Ukoliko se tokom knjiženja dogodi situacija da se knjženje nenadano prekine, postoji mogućnost obnavljanja izgubljenih knjiženja.
Kako mogu provjeriti broj knjiženja i temeljnica za određeno razdoblje?
Ako trebamo podatak o broju knjiženja ili o broju temeljnica, te podatke možemo potražiti u glavnoj knjizi u dnevniku.
Knjiženje predujmova
U uputi je objašnjeno knjiženje izlaznih i ulaznih računa za predujam te konačnih računa s uključenim predujmovima. Izlazni račun za predujam Primljenu uplatu kupca knjižimo u modulu Banka > Bankovni izvaci  na konto predujma...