Primjeri ulaznih računa

Articles

Primanje e-računa
E-račune možemo zaprimati ako smo postavke organizacije postavili na način kako je opisano u uputi ovdje .  Pokazat ćemo dva načina zaprimanja e-računa: automatsko zaprimanje e-računa u Minimax  i  ručni uvoz e-računa u Minimax....
Ulazni račun – automatska izrada blagajničkog izdatka
Ako smo račun plaćali iz blagajne, pri unosu ulaznog računa moguće je označiti taj način plaćanja. Program će automatski izdati blagajnički izdatak.
Ulazni konačni račun s uključenim predujmom
Zaglavlje računa unosimo isto kao i za sve druge ulazne račune. Iznos računa predstavlja iznos koji je još ostao za plaćanje. Ukoliko je račun u cijelosti bio plaćen s predračunom, unesemo iznos 0,00.
Ulazni račun za robu ili usluge iz EU
Organizacija koja je obveznik PDV-a prima račun za robu ili usluge od dobavljača iz EU. Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa. Odabrani dobavljač mora imati određenu državu koja je članica EU i da je porezni obveznik.
Ulazni račun za robu i usluge iz 3. zemalja
Organizacija koja je obveznik PDV-a prima račun za robu ili usluge od dobavljača iz 3. zemalja.Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa. Kod unosa dobavljača pazimo da odaberemo pravu državu i vrstu poreznog obveznika.
Ulazni račun s prijenosom porezne obveze
Kod unosa takvog ulaznog računa bitno je da odaberemo rashod koji ima uključenu opciju Samooporezivanje.
Troškovi osobnih automobila (gorivo i ostalo)
Prilikom unosa ulaznog računa za troškove osobnih automobila, kao na primjer troškova goriva, prilikom odabira potrebnog rashoda važno je urediti postavke tog rashoda, tako da nam program automatski raspodijeli priznate i nepriznate troškove
Nabava osobnih automobila
Kako bi nam se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a, bitno je ispravno urediti postavke rashoda na tom ulaznom računu.
Nabava osobnog automobila iz EU koja se obračunava kao plaća u naravi
Uputa se odnosi na unos ulaznog računa i osnovnog sredstva kod nabave osobnog automobila iz EU koji se obračunava kao plaća u naravi , kako bi  se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a. ...
Storno ulaznog računa
Storno ulaznog računa možemo urediti u modulu Ulazni računi ili preko temeljnice ulazni računi u glavnoj knjizi.
Storno predujma (storno računa za avans)
Organizacija, koja je obveznik za PDV, primi račun za storno predujam (storno računa za avans).
Ulazni račun od špeditera
Unesete zaglavlje računa jednako kao i za sve druge ulazne račune. U postavkama stranke potrebno je označiti da je špediter obveznik PDV-a.
Ulazni račun za kamate leasinga
Ulazni račun za kamate leasinga u Minimaxu.
Ulazni račun za predujam
Organizacija koja je obveznik PDV-a primi račun za predujam. Zaglavlje računa unesemo isto kao i kod drugih ulaznih računa.
Ulazni račun za razgraničenje troškova
Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa. Na padajućem izborniku odaberemo rashod koji ima određenu poveznicu na „Razgraničenje troškova“.
Ulazni račun - troškovi reprezentacije
Kod unosa rashoda za troškove reprezentacije odaberemo konto koji nam je potreban. Zatim pored tog rashoda kliknemo na ikonu olovke kako bismo uredili postavke.
Ulazni račun - uvoz
Prilikom primitka ulaznog računa iz inozemstva zaglavlje računa unosimo kao i kod uobičajenog računa. Program u temeljnicu ulaznog računa upiše rashod PDV-a pri uvozu (14052 ili 1830) te odmah u upiše i datum za PDV prema datumu računa te se ta stavka automatski pojavi u PDV obrascu na III.14.
Ulazni račun od obveznika po plaćenoj realizaciji (R2)
Sukladno mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave od 30.11.22., porezni obveznik koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak o...
Ulazni račun za uvoz dugotrajne materijalne imovine
Unos zaglavlja računa Prilikom primitka ulaznog računa iz inozemstva zaglavlje računa unosimo kao i kod uobičajenog računa . Ako stranku već niste ranije unijeli, možete to napraviti odmah iz ulaznog računa pritiskom na + pored polja Doba...
Ulazni račun plaćen karticom
Zaglavlje ulaznog računa unosimo prema uputi. U zaglavlju ulaznog računa pod Plaćanje odaberemo Plaćeno karticom. Potvrđivanjem računa, on se odmah zatvori i postane označen kao plaćen.
Ulazni račun plaćen karticom - skupni račun banke
Unesemo zaglavlje ulaznog računa jednako kao i za sve druge račune. U zaglavlju odaberemo Plaćanje »Nema naloga za plaćanje«.
Ulazni račun plaćen karticom - skupni račun banke - plaćeno na rate
Ako smo određeni račun platili karticom na rate, kada zaprimimo račun od banke za prvu ratu tog računa, onda u rashodu stavljamo rashod 2160 ili 2850 prema ovoj uputi.
Ulazni račun plaćen karticom - PDV po naplaćenim naknadama
Prilikom unosa ulaznog računa koji je plaćen karticom, kao plaćanje odaberemo Plaćeno karticom.
Ulazni račun plaćen karticom na rate - PDV po naplaćenoj naknadi
Unos ulaznog računa plaćenog karticom na rate kod organizacije koja ima PDV po naplaćenoj naknadi.
Ulazni računi od student servisa
Organizacija koja je obveznik PDV-a primi račun s različitim rashodima (standardna stopa, snižena stopa, oslobođeno PDV-a, ne oporezuje se).
Unos ulaznog računa za rate operativnog leasinga
Prilikom Unosa rashoda ulaznog računa za 50% priznatog troška usluga operativnog leasinga u RRiF-ovom kontnom planu odabiremo konto 4143, a kod RIF-ovog kontnog plana 4154.
Mogu li ispraviti automatski pripremljenu temeljnicu ili platni nalog?
Automatski pripremljene platne naloge i temeljnice možemo popravljati. Do temeljnice i platnih naloga koji su nastali prilikom knjiženja pojedinačnog obračuna ili dokumenta najlakše dođemo preko kratice na potvrđenom obračunu ili dokumentu.
Izravni prijenos (elektronska razmjena) računa unutar Minimaxa
Organizacije u sustavu Minimax mogu elektronski izmjenjivati račune što znači da potvrđeni izlazni račun jedne organizacije program automatski prepiše u predloške ulaznih računa druge organizacije.
Iskazivanje prolazne stavke na ulaznom računu
Za rashode za koje želimo da se evidentiraju kao prolazne stavke, odnosno da se na njih ne obračuna PDV niti pripremi zapis za PDV, potrebno je u šifrarniku rashoda otvoriti rashod s odabranom stopom PDV-a Prolazna stavka . Kad na...