Siječanj 2022.

Articles

Arhiviranje podataka - nova funkcionalnost
Kao što smo tijekom prethodne godine najavljivali, u Minimaxu je instalirana nova funkcionalnost - arhiviranje podataka poslovnih godina . Arhiva podataka poslovne godine predstavlja skup dokumenata koji su formirani ili dodani u Minim...
Izdane i primljene e-otpremnice
S ovom verzijom programa u Minimaxu je omogućeno slanje i primanje e-otpremnica . Izdane e-otpremnice Izdane e-otpremnice moguće je slati samo preko posrednika  Moj eRačun  ako je ta mogućnost aktivirana u sklopu ugovora / korisn...
Dorade u modulu plaća
Slanje isplatnih listi na određeni datum U modulu obračuna plaća omogućili smo definiranje datuma za slanje isplatnih listi . Nakon formiranja obračuna plaće, klikom na Pošalji isplatne liste e-poštom otvaraju se koraci masov...
Nepovezana izdavanja i izlazni računi u zalihama - oznaka na izdavanju i računu
U modulu zaliha alat  Nepovezana izdavanja i izlazni računi služi nam kao svojevrsni pregled jesmo li za sva izdavanja izdali račune, i obratno, jesmo li rasteretili zalihe za sve izdane račune. Klikom na Poslovanje > Zalihe > Alati...
Radni nalozi - predlaganje opisa artikla i ispis serije
Predlaganje opisa artikla Kod odabira artikla na radnom nalogu u polje Opis artikla predložit će se  opis artikla iz šifrarnika artikala . Ako za odabranu stranku postoji Prodajni cjenik za odabrani artikl s opisom a...
Primljene narudžbe - prikaz dodatnih podataka na redovima
Na pregledu redova primljenih narudžbi dodani su stupci Rok, Status i Veza koji se prikažu i prenesu na pregled redova ako su odabrani na unosu primljene narudžbe. Kao i za ostale stupce, klikom na naziv stupca i po ovim je stupcima moguće fi...
Ulazni računi i PDV - obračunski PDV pri uvozu (knjiženje)
Sukladno instaliranoj doradi za obračunski PDV pri uvozu , s ovom smo verzijom doradili i knjiženje PDV-a  na takvim računima. Potvrdom računa na temeljnici se pripreme knjiženja na odgovarajuća konta ovisno o vrsti organizacije : T...
Vrijednosna maloprodaja - prikaz stvarno zaprimljenih artikala
Kod unosa primke na skladište vrijednosne maloprodaje , nakon odabira stvarnog artikla program preračuna artikle u sistemske i u pozadini se dalje zalihe vode preko sistemskih artikala (vrijednosno - opća stopa, vrijednosno - snižena stopa ...
Paušalni obrtnici - PO-SD obrazac za 2021. godinu
Za 2021. godinu ažuriran je PO-SD obrazac i pripadajuća xml shema .  Sukladno tome instalirana je dorada kojom se za 2021. godinu pripremi nova verzija obrasca .  Na organizacijama koje su označene kao Paušalni obrtnik P...
Plaće - obrazac 02/21 i 03/21
Pravilnikom o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (NN 43/2014, 19/2017, 139/2021) propisan je način i postupak kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske s...