Veljača 2021.

Articles

Godišnje obrade - priprema odluka u Word formatu
U godišnjim obradama kod pripreme odluka , dokument se sada pripremi u  Word formatu . Na taj je način moguće urediti dokument ili, uz podatke koje pripremi program, u dokument unijeti dodatne informacije. Na samom dokumentu napravl...
Neprofitne organizacije - godišnji financijski izvještaji
U Minimaxu je u sklopu godišnjih obrada, za vrste organizacija neprofitna,  instalirana dorada kojom je omogućeno formiranje godišnjih financijskih izvještaja za koje je rok za predaju 28.2. Godišnje obrade fo...
Dopune u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka
U novom modulu za knjiženje izlaznih računa i utržaka instalirane su dorade za polog gotovine u blagajnu i dorade na načinima plaćanja . Sada je moguće voditi više blagajni, a knjiženja se pripremaju s preknjižavanjem potraživanja. Pol...