Vrste ispisa

Articles

Postavke ispisa - izlazni računi
Postavke za ispis I zlaznog računa uređujemo: u izborniku Postavke organizacije > Ispisi neposredno u dokumentu izlaznog računa Uređivanje izlaznog računa u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb Postavk...
Postavke ispisa - ponuda (predračun)
Postavke za ispis Ponude / p redračuna uređujemo: u izborniku  Postavke organizacije > Ispisi neposredno u dokumentu predračun/ponuda Uređivanje u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb Postavke org...
Postavke ispisa - knjižno odobrenje
Postavke za ispis K njižnog odobrenja uređujemo  U izborniku > Postavke organizacije > Ispisi na dokumentu, u kartici  Pretpregled Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb z...
Postavke ispisa - otpremnica
Postavke za ispis O tpremnice uređujemo: u izborniku Postavke organizacije > Ispisi neposredno na dokumentu izlaznog računa ili izdavanju iz zaliha Uređivanje temeljnice u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo g...
Postavke ispisa - ispis otvorenih stavaka
Postavke za ispis IOS - Ispisa otvorenih stavaka uređujemo: u izborniku  Postavke organizacije  > Ispisi na dokumentu, u kartici  Pretpregled Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi Odaber...
Postavke ispisa - bruto bilanca
Postavke za ispis Bruto bilance uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  > Ispisi na dokumentu u kartici  Pretpregled Uređivanje bruto bilance u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo ...
Postavke ispisa - radni nalog
Postavke za ispis Radnog naloga uređujemo: u izborniku Postavke organizacije > Ispisi neposredno na dokumentu radni nalog Uređivanje radnog naloga u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb Postavke organiza...
Postavke ispisa - plaće - isplatna lista
Postavke za ispis isplatne liste uređujemo: u izborniku Postavke organizacije > Ispisi ili na 1. koraku obračuna plaće Uređivanje isplatne liste u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb Postavke organizacije&n...
Postavke ispisa - bilateralna kompenzacija
Postavke za ispis  Bilateralne kompenzacije uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  >  Ispisi Uređivanje u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb za postavke organizacije . Kl...
Postavke ispisa - OOP - obračunski list
Postavke za ispis Obračunske liste uređujemo: u izborniku Postavke organizacije > Ispisi ili 1. koraku obračuna ostalih osobnih primitaka (OOP) Uređivanje obračunskog lista u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo...
Postavke ispisa - izdana narudžba
Postavke za ispis  Izdane narudžbe uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  > Ispisi na Poslovanje > Izdane narudžbe  Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo g...
Postavke ispisa - opomena
Postavke za ispis Opomene uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  > Ispisi na dokumentu u kartici  Pretpregled Uređivanje opomene u izborniku Postavke organizacije > Ispisi Odaberemo gumb za post...
Postavke ispisa - potvrda primljene narudžbe
Postavke za ispis  Potvrde primljene narudžbe uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  > Ispisi na  Poslovanje > Primljene narudžbe  Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Is...
Postavke ispisa - zatezna kamata
Postavke za ispis Zatezne kamate uređujemo: u izborniku >  Postavke organizacije  > Ispisi na dokumentu u kartici  Pretpregled Uređivanje ispisa zatezne kamate u izborniku Postavke organizacije > Ispisi O...