Šifrarnik Rashodi

Šifrarnik Rashodi kontrolira knjiženje ulaznih računa jer rashodi određuju kako će se ulazni račun zapisati u računovodstvene i porezne evidencije.

U šifrarniku rashoda možemo:

 • Dodavati nove rashode
 • Uređivati postojeće rashode
 • Pregledavati i
 • Brisati rashode

Unos novog rashoda

Opće postavke

Iz izbornika odaberemo Šifrarnici > Rashodi.

 1. Kliknemo na Novo (Rashod možemo unijeti direktno u šifrarnik preko poveznice na ulaznom računu.).
 2. Naziv: unesemo proizvoljni tekst na temelju kojeg ćemo lakše naći rashod na ulaznom računu. Na primjer: telefon.
 3. Odaberemo Konto na kojeg će se knjižiti rashod kada ga odaberemo na ulaznom računu.
 4. Stopa PDV-a: odaberemo stopu PDV-a. Na temelju odabrane stope iz iznosa će se računati osnovica za PDV i iznos PDV-a. Odabir utječe na zapis u poreznim evidencijama. Organizacije koje nisu porezni obveznici tj. nisu tipični porezni obveznici, kod unosa ulaznih računa mogu birati samo između rashoda koji u polju Stopa PDV-a imaju određeno Neoporezivo.
 5. PDV se odbija: polje označimo kvačicom ako želimo da se na odabranom rashodu PDV odbije. U slučaju kada unosimo rashod za PDV koji se ne odbija, polje ostavimo prazno.
 6. U poslovanju s obveznikom PDV-a iz EU posebno je prikazana vrijednost robe (po različitim poreznim stopama) i usluga (po različitim stopama).
 7. Veza: odaberemo odgovarajuću poveznicu koja određuje posebnosti kod ponašanja rashoda na ulaznom računu.
  • Rashod
   • Najčešća vrsta rashoda koja ne zahtijeva dodatne poveznice
  • Osnovno sredstvo
   • Rashod zahtijeva poveznicu s osnovnim sredstvom u registru osnovnih sredstava. Tako označen rashod proknjižit će se u odgovarajuće stupce knjige ulaznih računa u koje unosimo vrijednosti nabavljenih osnovnih sredstava i posljedično u PDV obrazac u polje VIII.1.4. PDV obrasca. Ako je na rashodu odabrano i da se radi o Osobnom prijevoznom sredstvu, vrijednost nabave upisuje se u polje VIII.1.2. PDV obrasca
  • Sitni inventar
   • Rashod zahtijeva poveznicu sa sitnim inventarom, upisanim u registar osnovnih sredstava.
  • Nekretnina
   • Rashod zahtijeva poveznicu s nekretninom u registru osnovnih sredstava. Tako označen rashod proknjiži se i u odgovarajuće stupce knjige ulaznih računa u koje unosimo vrijednosti nabavljenih nekretnina i posljedično u u polje VIII.1.1. PDV obrasca.
  • Zaliha
   • Rashod zahtijeva poveznicu s Primkama u modulu Zalihe. S tom se poveznicom vrednuju svi artikli na primki bez obzira na vrstu artikla.
  • Zaliha robe u maloprodaji
   • Rashod zahtijeva poveznicu s prijemima u modulu Maloprodaja.
  • Zaliha robe - nepovezana maloprodaja
   • Rashod omogućava unos i knjiženje vrijednosti prodaje kada se u maloprodajnoj poslovnici koristi neki drugi program, ne Minimax.
  • Uvoz
   • Rashod s ovom vezom koristimo kod knjiženja obračunatog PDV-a pri uvozu, na primjer Ulazni račun - uvoz. Iznos proknjižen s takvim rashodom evidentira se u polju III.14 PDV obrasca.
  • Ulazni račun
   • Takvu vezu i rashod odaberemo kada je račun plaćen nekim drugim računom, na primjer skupni račun banke.
  • Knjiženje
   • Rashod zahtijeva poveznicu knjiženjem ulaznog računa stranog dobavljača. Koristimo ga kod knjiženja računa špeditera ili carine. Predlažemo da se na takav rashod upiše konto potraživanja za ulazni PDV od uvoza (npr. konto 16030). Kada odaberemo tako označen rashod, na ulaznim računima otvori nam se dodatno polje Knjiženja, iz kojeg odaberemo račun stranog dobavljača kojem želimo upisati podatke u poreznu knjigu. Program će na računu koji unosimo pripremiti dva zapisa u knjizi ulaznih računa. Na jednom zapisu bit će podaci o stranci (dobavljaču) iz računa koji unosimo, a na drugom će zapisu će biti podaci o klijentu i računu iz knjiženja koje smo odabrali.
  • Razdvajanje troškova
   • Rashod zahtijeva unos dva dodatna podatka "Broj mjeseci razdvajanja" i "Konto troška razdvajanja".  Ulazni račun koji sadrži taj rashod, uz osnovnu će temeljnicu koja će se knjižiti na konto rashoda, pripremiti i dodatnu temeljnicu. Dodatnih temeljnica bit će toliko koliko smo ih upisali u polje "Broj mjeseci razdvajanja"  i sadržavat će sljedeća knjiženja:
    • prvo knjiženje (strana knjiženja je dugovna) knjižit će se na konto koji smo upisali u polje "Broj mjeseci razdvajanja",
    • drugo knjiženje (strana knjiženja je potražna) knjižit će se na konto iz rashoda. 
 8. Predujam: rashode s takvom oznakom koristimo kod knjiženja ulaznih računa za predujam i konačnih računa vezanih za račune za predujam.
 9. Samooporezivanje: kod rashoda koji označimo kao samooporezivanje program će na upisani iznos računa dodati (obračunati) PDV. Pripremit će se temeljnica s knjiženjima obračunatog i odbijenog PDV-a. U slučaju da imamo rashod na kojem se ne odbija PDV, iznos neodbijenog PDV-a proknjiži se na konto koji smo upisali u polje "Konto odabranog rashoda". Kada imamo dio koji se odbija, PDV koji možemo odbiti proknjiži se na konto potraživanja za PDV, a onaj koji se ne odbija proknjiži se na konto koji smo odredili u "Kontu odabranog rashoda".
 10. Rashod se može upotrebljavati: time odredimo hoće li se odabrani rashod prikazati u padajućem izborniku rashoda na ulaznom računu ili ne. Predlažemo da si označite samo one rashode koje koristite da bi vam padajući izbornici bili kraći i zbog toga pregledniji.
 11. Osobno prijevozno sredstvo: rashode s takvom oznakom koristimo kod knjiženja ulaznih računa za osobno prijevozno sredstvo.

Ostalo

Na polju ostalo određujemo odnosi li se rashod na robu ili usluge.

Također možemo unijeti konto i postotak podjele: ovisno o odabranom kontu i postotku, rashod će se knjižiti i na taj konto u određenom postotku.

Konto obveznosti: ako ostavimo prazno polje, obaveza na ulaznom računu knjižit će se na konto koji je određen u šifrarniku Automatska konta. Program na temelju države klijenta odabere jedan od tri određena konta koje možete i sami promijeniti u šifrarniku.
Ako želimo da se ulazni račun koji sadrži taj rashod knjiži na drugi konto, ovdje ga odredimo na postavkama rashoda (Primjer: knjiženje računa za kamate).

U ovoj uputi