Prilikom unosa rashoda nemam mogućnost odabira analitike

Kod dodavanja rashoda na ulaznom računu ne prikaže se polje Analitika.

U programu se polje analitika prikazuje na unosima u prozorima:

 1. Ukoliko u šifrarniku analitika ima barem jedan unos
  • Provjerimo imamo li unesenu barem jednu analitiku (Šifrarnik > Analitike).
 2. Na odabranom kontu imamo određeno da se analitika može unositi tj. da je unos obvezan
  • U šifrarniku Konta potražimo konto koji je određen za knjiženje rashoda
  • Ukoliko imamo označeno da se analitika ne unosi odaberemo Uredi i promijenimo da se Analitika može unositi i zapis spremimo.
   (Ukoliko odaberemo da je analitika obvezan unos, program ni na jednom dokumentu neće dozvoliti potvrđivanje bez unosa analitike).

Tako će se na ulaznom računu prilikom unosa rashoda koji za knjiženje ima odabran konto prikazati polje za unos analitike.

U ovoj uputi