Osobna upotreba u maloprodaji

Ukoliko neki artikl iz maloprodaje želimo prenijeti u osobnu upotrebu, to učinimo tako da u poslovnici u maloprodaji odaberemo Novo > LR Osobna upotreba.

Treba unijeti sljedeće podatke:

  1. Datum.
  2. Broj dokumenta.
  3. Veza vlastite potrošnje.
  4. Konto – odaberemo konto na kojeg će se knjižiti vrijednost za osobno upotrebu.
    Dodamo artikl:
  5. Cijena – unesemo prodajnu vrijednost artikla kojeg ćemo upotrijebiti za osobno upotrebu.
  6. Vrijednost PDV-a – unesemo vrijednost PDV-a artikla kojeg ćemo upotrijebiti za osobno upotrebu.
  7. Nabavna vrijednost iz primke – unesemo nabavnu vrijednost artikla kojeg ćemo upotrijebiti za za osobnu upotrebu.

Unos za osobne upotrebe u maloprodaji završimo klikom na Potvrdi.


U ovoj uputi