Kopiranje šifrarnika rashoda u drugu organizaciju

Ako u Minimaxu imamo više organizacija (na primjer računovodstveni servisi) i kod jedne organizacije smo uredili šifrarnik rashoda kako nam odgovara, možemo ga prenijeti na svoju drugu organizaciju.

  1. Na organizaciji s uređenim šifrarnikom rashoda odaberemo Kopiraj u organizaciju.
  2. Na popisu svojih organizacija odaberemo onu kod koje želimo imati isti šifrarnik rashoda kakav je i na postojećoj organizaciji.
  3. Kliknemo Kopiraj u organizaciju.
     
U ovoj uputi