Uređivanje rashoda

Mijenjanje postavki na pojedinom rashodu u šifrarniku utječe na knjiženje novih ulaznih računa i naravno ne utječe na stara knjiženja.

Rashode možemo uređivati:

  • U izborniku Šifrarnici Rashodi
  • Na redu rashoda kod ulaznog računa

Uređivanje u izborniku Šifrarnici > Rashodi

  1. U Šifrarniku Rashodi potražimo rashod kojeg želimo urediti.
  2. Rashod odaberemo klikom na Konto.
  3. Odaberemo „Uredi“ i rashod uredimo.

Uređivanje rashoda na redu kod ulaznog računa

  1. Iz padajućeg izbornika na ulaznom računu odaberemo rashod i kliknemo na ikonu za uređivanje rashoda. (Nakon završetka uređivanja, vratit ćemo se na ulazni račun).
  2. Otvori se red za uređivanje rashoda gdje možemo ispraviti podatke.
  3. Spremimo promijenjeni red.

Nove postavke bit će uzete u obzir na novim ulaznim računima koji će sadržavati taj rashod.

Značenje pojedinih postavki opisano je u uputi za unos novog rashoda.

U ovoj uputi