Promjena cijena u maloprodaji

Promjenu cijena u maloprodaji možemo pripremiti tako da u poslovnici maloprodaje odaberemo Novo > PC Promjena cijena.

Potrebno je unijeti sljedeće podatke:

Unos zaglavlja

 • Datum promjene cijena.
 • Broj dokumenta promjene cijena.
 • Poveznica za promjenu cijena.

Unos vrijednosti promjene cijena

U slučaju da dokument koji nastane prilikom promjene cijene ne trebamo (napravljen je drugdje), promjenu cijena možemo unijeti samo vrijednosno.

 • Prodajna vrijednost – unesemo promjenu prodajne vrijednosti.
 • Vrijednost PDV-a – unesemo promjenu vrijednosti PDV-a. 

Unos promjene cijene po artiklima

Ukoliko trebamo dokument koji nastane prilikom promjene cijena u maloprodaji, potrebno je unijeti promjenu cijene po artiklima.

 • Odaberemo artikl.
 • Naziv – možemo promijeniti naziv koji će se ispisati na dokumentu promjene cijena.
 • Količina – unesemo količinu artikala koje imamo u maloprodaji.
 • Maloprodajna cijena – unesemo novu maloprodajnu cijenu za taj artikl.
 • Stara cijena – unesemo staru maloprodajnu cijenu za taj artikl.
 • Artikl unesemo klikom na Spremi. 

Ispis dokumenta za promjenu cijena

Ukoliko smo unosili promjenu po artiklima, na pregledu potvrđenih promjena cijena možemo klikom na Ispiši pripremiti dokument promjene cijena.

Što učini program?

Promjenu cijene potvrdimo klikom na Potvrdi, pripremit će se temeljnica za promjenu cijena u maloprodaji.

U ovoj uputi