Zbrojevi po artiklima u Maloprodaji

U modulu maloprodaja, ako imamo više poslovnica, postoji mogućnost pregledavanja artikala po pojedinoj poslovnici.

  1. U meniju Poslovanje > Maloprodaja.
  2. Odaberemo Pregledi > Po artiklima.
  3. Na dijelu Poslovnice > označimo poslovnicu.
  4. Na polju Datum > možemo napraviti filter po datumima.
  5. Na polju Stranka > unesemo stranku ili ostavimo prazno.
  6. Na polju Stopa PDV-a > odaberemo stopu PDV-a.
  7. Na polju Robna grupa > unesemo robnu grupu
  8. Na kraju kliknemo Nađi > program prikaže odabrane podatke obzirom na filtere koje smo upisali.
U ovoj uputi