Prilikom unosa ulaznog računa ne prikaže se polje Datum za PDV

Prikaz polja ovisi o postavkama za PDV.

  1. U izborniku odaberemo Postavke > Razdoblja za PDV.
  2. Mora biti upisan podatak od kada je organizacija obveznik PDV-a (Početak), a razdoblje ne smije imati krajnji datum (Kraj).
    Ukoliko slučajno imamo unesen konačni datum kliknemo da datum početka razdoblja, odaberemo Uredi, izbrišemo datum Kraja i zapis spremimo.

Krajnji datum znači prekid nekog statusa i unosi se u sljedećim primjerima:

  • Organizaciji se promijeni status za PDV, na primjer iz tromjesečnog u mjesečni. U tom slučaju se „tromjesečni“ status zaključi i otvori se novo razdoblje sa statusom „mjesečni“.
  • Organizacija više nije obveznik PDV-a.
U ovoj uputi