Dnevni utržak - kako početi

Obrada dnevnog utrška znači unos podataka o dnevnom utršku iz registriranih blagajni s namjerom knjiženja i evidentiranja za potrebe PDV-a.

  1. U izborniku odaberemo Poslovanje > Utržak.
  2. U tablici je popis unesenih dnevnih utržaka sortiranih po datumu (od zadnjeg unesenog do najstarijeg). Utrške tražimo po Analitikama i Datumu od-do koje sortiramo klikom na naziv stupca.

 

Na dnevnom utršku unosimo:

  • gotovinu u domaćoj novčanoj valuti
  • gotovinu u stranoj novčanoj valuti
  • druge vrste utržaka koji nisu gotovina (kartice, bonovi…)
  • za potrebe knjigovodstva za PDV možemo unijeti podatke iz računa obveznicima za PDV, koji su u utršku (plaćeni u blagajnu)
  • za potrebe naplate i knjigovodstva za PDV možemo unijeti račune koji nisu u utršku (nisu plaćeni i izdani su na osnovu narudžbe tj. dostave robe ili obavljene usluge).
  • Porez na potrošnju

 Više o dnevnom utršku i porezu na potrošnju možete naći na sljedećim poveznicama:

Unos dnevnog utrška

Uređivanje dnevnog utrška

Brisanje dnevnog utrška

Povezivanje dnevnog utrška s blagajnom

Dnevni utržak za vrijednosnu maloprodaju

Porez na potrošnju - unos

Porez na potrošnju - obračun


U ovoj uputi