Vrijednosna maloprodaja

Osnovna namjena modula Maloprodaja je vođenje vrijednosne maloprodaje za potrebe računovodstva i osiguravanja zakonski potrebnih dokumenata kao što su: List za preuzimanje, Zapisnik o promjeni cijena, Trgovačka knjiga…

Modul Maloprodaja dodatna je funkcionalnost koju možemo uključiti:

  • Ukoliko imamo licencu Maksi Računovodstvo: Pretplatnik  > Licence.
  • Ukoliko imamo bilo koju drugu licencu: Pretplatnik > Organizacije.

Nakon uključenja dodatne funkcionalnosti, u izborniku Poslovanje prikaže se mogućnost Maloprodaja.

Uređivanje postavki maloprodaje

  1. Unutar izbornika Šifrarnici > Poslovnice unesemo poslovnicu klikom na Novo.
  2. Otvori se prozor za unos poslovnice tj. analitike gdje obavezno označimo Vrstu poslovnice > Vrijednosna maloprodaja.
  3. Unesemo naziv poslovnice i adresu te spremimo zapis.

Unutar poslovnice unosimo promet prilikom čega prvo unesemo Početno stanje.

Unos početnog stanja

  1. Odaberemo Novo i Početno stanje.
  2. Unesemo Prodajnu vrijednost, PDV od prodajne vrijednosti te nabavnu vrijednost.
  3. Ukoliko nema početnog stanja, potvrdimo prazan dokument bez unošenja vrijednosti.

Važno!

Potvrda početnog stanja nema funkciju knjiženja, zato se temeljnica neće pripremiti. Početno stanje ručno proknjižimo u glavnoj knjizi na konta vođenja zaliha.


Unos prometa

Nakon unosa početnog stanja možemo unositi različite vrste prometa za pojedinu poslovnicu klikom na Novo.

U ovoj uputi