Na unosu ulaznog računa za osnovno sredstvo ne pokaže mi se polje za unos osnovnog sredstva

Na ulaznom računu unesemo vrstu rashoda Osnovno sredstvo, a polje za unos i povezivanje osnovnog sredstva se ne prikaže.

Provjerimo postavke odabranog rashoda na ulaznom računu.

Rashod mora u polju Veza imati odabrano Osnovno sredstvo (tj. nekretnina).

Provjerimo imamo li aktiviran modul Osnovna sredstva

Odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

Ukoliko se pokaže ekran „Početak obrade osnovnih sredstava“ znači da modul još nije bio aktiviran.

Ukoliko želimo prepisati amortizacijske grupe iz druge organizacije ili iz sistema Minimax kliknemo na Prepiši amortizacijske grupe.

Na ulaznom računu bi se, kod odabira odgovarajućeg rashoda i aktiviranim modulom Osnovna sredstva, trebalo prikazati polje za unos pojedinačnog osnovnog sredstva.

U ovoj uputi