Nova primka u maloprodaji (vrijednosna maloprodaja)

U poslovnici Vrijednosne maloprodaje izaberemo Novo > PR Primka.

Za unos primke u maloprodaji ispunimo sljedeća polja: 

Unos zaglavlja primke

 1. Izaberemo vrstu primke:
  • Od dobavljača.
  • Iz veleprodaje.
  • Iz veleprodaje s gotovinskom prodajom.
  • Iz veleprodaje s negotovinskom prodajom.
  • Iz druge poslovnice.
 2. Stranka - unesemo dobavljača. To se polje prikaže prilikom odabira vrste primke od dobavljača.
  • Poslovnica > unesemo poslovnicu. To polje se prikaže ako odaberemo vrstu primke Iz druge poslovnice.
 3. Datum primke.
 4. Broj i Veza (proizvoljan podatak)
 5. Prodajna vrijednost - unesemo prodajnu vrijednost primke.
 6. Vrijednost PDV - vrijednost PDV-a iz prodajne cijene.
 7. Nabavna vrijednost iz primke - unesemo nabavnu vrijednost robe iz primke.
 8. % rabata - unesemo % rabata koji nam je odobrio dobavljač.
 9. % zavisnih troškova - unesemo % zavisnih troškova koji smo imali pri nabavi robe.

Unos primke po artiklima 

Ako želimo ispisati prijemni list koji se pripremi kod ispisa potvrđene primke, potrebno je unijeti primku odvojeno prema artiklima.

 1. Izaberemo artikl iz šifrarnika artikala. 
 2. Naziv - u tom polju možemo mijenjati naziv artikla.
 3. Količina - unesemo količinu artikla iz primke
 4. Fakturna cijena - unesemo nabavnu cijenu iz računa dobavljača za 1 artikl.
 5. % popusta - unesemo % popusta, ako imamo kod tog artikla priznat popust.
 6. Otkupna cijena - izračunata iz fakturne cijene i postotka popusta. Podatak ne unašamo.
 7. Nabavna cijena - izračunata iz otkupne cijene i % zavisnih troškova.
 8. % marže - unesemo % marže koji ćemo zaračunavati na taj artikl.
 9. Prodajna cijena - prodajna cijena artikla izračunata iz maloprodajne cijene. Podatak ne unašamo.
 10. Maloprodajna cijena - maloprodajna cijena artikla (sa uključenim PDV-om).
 11. Artikl iz primke spremimo klikom na Spremi.
  • U svakom unosu artikala osvježi se vrijednost u polju prodajna vrijednost, vrijednost PDV-a i nabavna vrijednost iz primke
 12. Primku potvrdimo klikom na Potvrdi, pripremiti će se temeljnica primke u maloprodaji. 

Prijemni list

Ako smo unijeli primku po artiklima, a ne samo vrijednosno, na pregledu potvrđene primke pojavljuje se mogućnost Ispiši. Program će ispisati prijemni list za unesenu primku.

Prijedlog promjene cijena

Ako smo unijeli primku odvojeno po artiklima, na pregledu potvrđene primke imamo mogućnost Prijedlog promjene cijena.

Klikom na Prijedlog promjene cijena program pripremi poseban promet > SC - Promjena cijena s artiklima iz primke gdje unesemo staru maloprodajnu cijenu i količinu artikala u maloprodaji, novu maloprodajnu cijenu program predlaže iz prethodno unesene primke.

Ulazni računi s poveznicom na primku u maloprodaji

U ovoj uputi