Uređivanje dnevnog utrška

Utrške uređujemo na Poslovanje > Utržak.

Prikazat će se svi predlošci (u zelenoj boji) i potvrđeni dnevni utršci (u plavoj boji).

  1. Odaberemo dnevni utržak koji želimo urediti tako da kliknemo na datum dnevnog utrška.
  2. U slučaju da je dnevni utržak već potvrđen, prvo ga treba otkazati (tipka Otkaži potvrđivanje). Otkazati možemo potvrđivanje samo onom utršku koji se ne nalazi u potvrđenom obračunu PDV-a.
  3. Kliknemo na Uredi.
  4. Popravimo podatke o dnevnom utršku.
  5. Kliknemo na Spremi ili Potvrdi.

Klikom na Potvrdi izradit će se  nova temeljnica sa svim odgovarajućim zapisima u PDV evidencije.

U ovoj uputi