Brisanje rashoda iz šifrarnika

Iz šifrarnika možemo obrisati rashod i on neće više biti vidljiv u izborniku rashoda niti na padajućem popisu kod unosa ulaznih računa.

  1. U izborniku  Šifrarnici > Rashodi potražimo rashod kojeg želimo obrisati.
  2. Kliknemo na Konto.
  3. Na pregledu rashoda odaberemo Briši.

  4. Otvori se prozor za odluku (Zaista želite brisati?), gdje odaberemo U redu.

Program nas vrati natrag na izbornik rashoda gdje tog konta više nema.

Upozorenje! Šifrarnik rashoda povezan je s ostalim dijelovima programa, tako da je brisanje moguće samo ako rashod nije vezan na nijedan promet.

U tom slučaju program neće dozvoliti brisanje i ispisat će popis dokumenata koji su vezani na taj rashod.

U ovoj uputi