Unos knjiženja dnevnog utrška s izdavanjem sa skladišta vrijednosne maloprodaje

Ako u šifrarniku skladišta imamo otvoreno skladište skladište i radimo zalihe, na postavkama modula Knjiženje izlaznih računa i utržaka prikazat će se polje na kojem možemo odabrati želimo li uključiti mogućnost unosa podataka za razduženje zaliha.

Ako na tom polju uključimo kvačicu, na unosu knjiženja utrška prikazat će se dio za razduženje zaliha i imat ćemo mogućnost odabira skladištaNakon odabira skladišta možemo po poreznim stopama unijeti podatke za prodajnu vrijednost i PDV od prodajne vrijednosti po poreznim stopama

Potvrdom unosa, program će pripremiti zapis o izdavanju sa zaliha sa skladišta koje je odabrano za unesene vrijednosti.

U ovoj uputi