Unos knjiženja dnevnog utrška s izdavanjem sa skladišta vrijednosne maloprodaje

Ako u šifrarniku skladišta imamo otvoreno skladište vrijednosne maloprodaje, na postavkama modula Knjiženje izlaznih računa i utržaka prikazat će se polje na kojem možemo odabrati želimo li uključiti mogućnost unosa podataka za razduženje vrijednosne maloprodaje.

Ako na tom polju uključimo kvačicu, na unosu knjiženja utrška prikazat će se dio za Maloprodaju i imat ćemo mogućnost odabira skladištaNakon odabira skladišta možemo po poreznim stopama unijeti podatke za prodajnu vrijednost i PDV od prodajne vrijednosti po poreznim stopama

Potvrdom unosa, program će pripremiti zapis o izdavanju sa zaliha sa skladišta vrijednosne maloprodaje za unesene vrijednosti.

U ovoj uputi