Obavijest "'IssueDate' element is invalid..." na statusu izlaznih e-računa

Ako se prilikom slanja e-računa na statusu e-računa prikaže obavijest:

"The 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:IssueDate' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:IssueDateType' - The string '' is not a valid Date value."

na predlošku računa potrebno je upisati datum osnove za izdavanje.

Kako bi se formirala ispravna xml shema e-računa, u polju Vrsta i datum osnova za izdavanje, uz odabir vrste osnove iz padajućeg izbornika, potrebno je upisati i datum osnove za izdavanje. 

Kako biste napravili promjenu, na računu je potrebno kliknuti Otkazivanje ispostavljanja > Uredi i u predviđenom polju upisati datum osnove za izdavanje. Nakon ponovnog ispostavljanja računa, formirat će se nova xml shema e-računa i e-račun je potrebno ponovno poslati.

U ovoj uputi