Maloprodaja i rabljena vozila

Ako se prodaja rabljenih automobila radi preko modula Maloprodaja, u tom slučaju je prvo potrebno urediti postavke konta 6590. Na Šifrarnici > Konta odaberemo konto 6590 i klikom na Uredi označimo da se analitika može unijeti i promjenu spremimo.


Pod Šifrarnici > Artikli unosimo artikle koje ćemo prodavati. 

 • Za sve artikle preporučamo da tip artikla bude Roba kako bi se mogli dodati na prijemnom listu. 
 • Pod stopu PDV-a potrebno je odabrati neoporezivo ako nećemo obračunavati PDV na taj artikl. 
 • Maržu / proviziju također možemo unijeti kao artikl i odabrati stopu PDV-a opću kako bi nam se prilikom izdavanja računa na iznos marže obračunao PDV.


U knjiženjima kod unosa artikla možemo odabrati neka druga konta prihoda ili ako želimo da nam konta prihoda kod rabljenih vozila budu neka prolazna stavka, onda u tom slučaju možemo i odabrati konto koji je povezan s tom prolaznom stavkom. 

Napomena: u uputu je stavljen samo primjer prolazne stavke, odabir točnog konta ostavljamo korisnicima na odluku.Na Maloprodaji je potrebno otvoriti novu poslovnicu preko koje ćemo obavljati prijem i prodaju robe. Uputu za otvaranje maloprodajne poslovnice možete pronaći ovdje

 • Prilikom unosa ulaznog računa u zaglavlju računa unesemo analitku vezanu uz tu maloprodajnu poslovnicu. 
 • Za rashod odaberemo konto 6590
  Ako rashod još uvijek nemamo otvoren onda ga možemo otvoriti klikom na ikonu + pored polja Rashod odmah u ulaznom računu. Ako je to račun prema kojem smo nabavili rabljeno vozilo iz EU, onda je potrebno da nam konto rashoda ima postavke stopa PDV-a opća stopa i uključenu postavku samooporezivanje
 • Bitno je da nam rashod ima poveznicu na Zalihe u maloprodaji kako bi nam se otvorilo mjesto za prikmu na tom ulaznom računu. 
 • Ako unosimo ulazni račun za koji želimo vezati već postojeću primku, onda u mjesto za unos primke upišemo # kako bi nam program pronašao odgovarajuću primku. 
 • Klikom na ikonu olovke kod te primke možemo uređivati primku.


Kod unosa primke potrebno je unijeti posebno svaki artikl koji se nalazi na računu. Red na primci dodajemo tako da kliknemo na + na kraju reda prilikom unosa artikla.

Kada potvrdimo primku na maloprodaji, napravi se temeljnica te primke. 

 • Tu temeljnicu potrebno je urediti klikom na Uredi
 • Kod reda temeljnice gdje je konto 6590 kliknemo na ikonu olovke i od upišemo iznos umanjen za maržu. 
 • Zatim unesemo iznos marže i konto povezan s njom kao novi red na temeljnici i kliknemo Sačuvaj red i Spremi.

Prilikom izdavanja računa unesemo svaki artikl koji uračunavamo na račun. 

 • Artikli na koje se ne obračunava PDV trebaju imati stopu PDV-a neoporezivo, a maržu unesemo kao poseban artikl koji na postavkama ima označenu stopu PDV-a kao opću
 • Bitno je da u zaglavlju računa također odaberemo analitiku vezanu uz maloprodajnu poslovnicu jer će nam se u tom slučaju automatski napraviti i izdavanje iz maloprodaje. 
 • Postavke ispisa za taj izdani račun postavljamo slično kao i za turističke agencije. Uputu za postavku ispisa možete pronaći ovdje.

 

Prema postavkama artikla, program napravi knjiženje tog izlaznog računa. 

U primjeru je postavljeno tako da se prodaja svih artikala osim provizije za vozila veže uz prolaznu stavku, a iznos prihoda od prodaje zapravo je marža (provizija za vozila). 

U ovoj uputi