Povezivanje dnevnog utrška s blagajnom

Modul Dnevni utržak povezan je s modulom Blagajna. Ako na dnevnom utršku odaberemo Depozit u glavnoj blagajni automatski će se pripremiti blagajnički primitak u blagajničkom dnevniku na dan dnevnog utrška.

Postupak unosa podataka

  1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Utržak.
  2. Kliknemo na Novo.
  3. Unesemo podatke o dnevnom utršku.
  4. Unesemo Gotovinu u HRK.
  5. Depozit u glavnoj blagajni: odaberemo iz izbornika: Dnevni utržak.
  6. Depozit u deviznoj blagajni: odaberemo iz izbornika: Dnevni utržak.
  7. U slučaju strane valute podatke unesemo pod Gotovina u inozemnoj novčanoj jedinici.
  8. Kliknemo Potvrdi.

Što učini program?

Program pripremi dnevni utržak i promet blagajne unutar pojedinačnog modula.

U ovoj uputi