Kod unosa računa popis rashoda je prazan

Kod unosa rashoda na ulaznom računu  na padajućem se izborniku prikažu samo rashodi koji su u šifrarniku Rashodi označeni da se koriste (u stupcu Upotreba moraju imati kvačicu).

Predlažemo da označite samo rashode koje koristite. Tako će kod svakog unosa ulaznih računa na popisu biti samo nekoliko rashoda i lakše ćete ih naći.

Na ulaznom računu možete naći i rashode koji su označeni da se ne koriste: ispred konta ili opisa rashoda unesite znak # (na primjer #4020 ili #električna energija).

U ovoj uputi