Koja je razlika između šifrarnika Konta i šifrarnika Rashodi u vezi s ulaznim računima?

Ulazne račune možemo knjižiti samo preko rashoda koje imamo u šifrarniku Rashodi.

Ukoliko u šifrarniku Konta imamo neki konto to ne znači da ga možemo odabrati na ulaznim računima.

Za svaki konto na koji želimo knjižiti rashode na ulaznim računima u šifrarniku Rashodi moramo imati upisan odgovarajući rashod gdje je određen taj konto i ostale postavke za knjiženje.

Rashodi koje imamo u šifrarniku predlošci su za knjiženje ulaznih računa u knjigovodstvene i porezne evidencije, gdje je za svakog određen konto knjiženja, postavke za PDV i možebitne poveznice na druge dokumente, tj. evidencije.

U ovoj uputi