Prodaja u Maloprodaji

Uputa se odnosi ručni unos prodaje u količinskoj maloprodaji.

U meniju Poslovanje > Maloprodaja u poslovnici odaberemo Novo > P Prodaja

Za unos prodaje u maloprodaji ispunimo sljedeća polja:

Unos zaglavlja prodaje

 1. Unesemo Datum prodaje 
 2. Broj - program automatski dodjeljuje broj prodaje, taj broj možemo i ručno urediti.
 3. Unesemo Vezu.

Unos reda artikala

 1. Ako već imamo skladište, odaberemo skladište za razduživanje zaliha.
 2. Izaberemo artikl iz šifrarnika artikala.
 3. Količina - unesemo količinu artikala
  •    Ako artikla nema na zalihi, program javi upozorenje: "Artikl ima negativnu zalihu."
 4. Mjerne jedinice, cijenu, prodajnu vrijednost, nabavnu vrijednost, vrijednost PDV-a i vrijednost RUC-a nije moguće unijeti. Podaci se prepišu iz preuzimanja i sukladno tome preračuna se RUC i obračuna PDV.
 5. Red spremimo klikom na ikonu
 6. Nakon konačnog unosa, kliknemo Potvrdi.

Što napravi program?

Program razduži zalihe i pripremi temeljnicu.

U ovoj uputi