Mogućnosti u količinskoj maloprodaji

Kada odemo u modul  Poslovanje > Maloprodaja i izaberemo poslovnicu s količinskom maloprodajom dobijemo sljedeći ekran:

U količinskoj maloprodaji imamo sljedeće mogućnosti:

Prijelaz u novu godinu - koristi se prije obrađivanja završnog računa za određenu poslovnu godinu. Rezultat prelaska u novu godinu dobivanje je početnog stanja za narednu poslovnu godinu.

 

Zalihe - dobije se pregled stanja zaliha po artiklima na određeni datum


 Redovi - prikazuju se sve stavke koje su se nalazile na prometu maloprodaje u određenom vremenskom periodu.

Zbroj - po artiklima - prikazuje ukupan promet po artiklima u određenom periodu.

Klikom na Novo može se kreirati:

Primka > Kalkulacija - unosi se nova kalkulacija maloprodajne cijene. 


SC - Promjena cijena (Nivelacija) - radi se nivelacija prodajnih cijena po artiklu.

Prodaja - Unosi se promet / prodaja po artiklima. 

LR - Osobna upotreba - unosi se potrošena roba za osobnu upotrebu po artiklima

KA - Kalo - unosi se rashodovani kalo po artiklima

IN - Inventura - Evidentira se napravljena inventura po artiklima

U ovoj uputi