Pojednostavljeno knjiženje maloprodajnog računa putem ulaznog računa bez namjenskog programa

Kod unosa takvog ulaznog računa potrebno je odabrati rashod koji za vezu ima oznaku Zalihe robe – nepovezana maloprodaja.

Važno je da se konto kojeg odredimo na rashodu koristi za knjiženje nabavne vrijednosti.

 • Unesemo ulazni račun od dobavljača
 • U polju Analitika odaberemo Analitiku koju smo prethodno upisali u Šifrarnik > Analitike.
 • U polju rashod odaberemo rashod koji ima vezu Zaliha robe – nepovezana maloprodaja i na računu se otvore odgovarajuća dodatna polja:

 Uz podatke o Osnovici i Iznosu PDV-a pojave se dodatna polja unosa za:

 • Prodajnu vrijednost
 • PDV od prodajne vrijednosti
 • Nabavnu vrijednost
 • Razliku u cijeni

Podatke o prodajnoj cijeni i PDV-u unesemo, a nabavna vrijednost i razlika u cijeni se prepišu tj. automatski izračunaju.

Potvrda računa aktivira izradu temeljnice gdje su iznosi koje smo unijeli na računu odgovarajuće proknjiženi.

 • Prodajnu vrijednost na kontu 6630
 • PDV od prodajne vrijednosti na kontu 6640
 • Nabavnu vrijednost na kontu 6590
 • Razliku u cijeni na kontu 6690

 

U ovoj uputi