Brisanje dnevnog utrška

U izborniku Poslovanje > Utržak

  1. Odaberemo dnevni utržak kojeg želimo brisati.
  2. Kliknemo na datum utrška.
  3. Potvrđen dnevni utržak otkažemo klikom na Otkaži potvrđivanje.
  4. Program ispiše upozorenje da će se knjiženja u knjigovodstvu obrisati. Nastavimo klikom na U redu.
  5. Kliknemo Briši. (Utrške koji su bili spremljeni, u zelenoj boji, možemo odmah brisati.)
  6. Program nas pita "Da li zaista želite obrisati?" > odaberemo U redu.

Napomena: Dnevni utržak ne možemo obrisati ukoliko je već napravljen obračun PDV-a za razdoblje u kojem je taj utržak.

Obrisani dnevni utržak više neće biti vidljiv u tablici dnevnih utržaka i obrisat će se knjiženja u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama.

U ovoj uputi